Socialt

Här ser du flöden direkt från våra konton på sociala media. Bra för dig som inte har konto men ändå vill ta del av informationen.

Instagram

Facebook

Flödet kommer från sidan Åmynnets Intresseförening på Facebook. Vi har även grupper på Facebook. Offentlig grupp kopplad till sidan. Sluten grupp för betalande medlemmar. Den sistnämnda måste du ansöka om medlemskap i. Se till att du betalt medlemsavgift om vill gå med i gruppen.

Inga nya inlägg från Facebook att visa